HOME pfeil UNTERNEHMEN pfeil Ansprechpartner pfeil

Ansprechpartner

 

Werk Burbach Werk Neunkirchen
Telefon: +49 (0) 27 36 29 89-0   Telefon: +49 (0) 27 35 65 66 31-10
Fax: +49 (0) 27 36 29 89-29   Fax: +49 (0) 27 35 65 66 31-69

 

 

 

 

     
Kersten Kläs   Dirk Mühlhahn
Geschäftsführer   Prokurist
    Kaufmännischer Leiter
     
     
Manuel Bechtel   Jochen Utsch
Werksleiter Werk Burbach   Prokurist
    Werksleiter Werk Neunkirchen